BIJ DE DIENSTEN IN MEI

De tijd tussen Pasen en Pinksteren noemen we de Paastijd.

Stille week

In de stille week hebben we op donderdag, vrijdag en zaterdag een dienst. Symbolische schikkingen ondersteunen de boodschap.

Palmpaasbrunch

Uitnodiging Palmpasenbrunch voor iedereen,
na de kerkdienst op 14 april

Praatcafé 18+

We komen weer bij elkaar in het café van camping de Knieplanden.

Voleindingszondag 2018

25 november 2018 zijn de mensen herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn geboren en zijn overleden.

Top 2000 dienst

Dag: zondag 30 december 2018.
Tijd: vanaf 10.00 uur.

Doop

Op de tweede zondag van Advent, 9 december a.s. zullen er weer mensen uit het AZC de heilige doop ontvangen.

Kruiswegstaties

Op initiatief van de liturgiecommissie zijn gemeenteleden in de afgelopen periode bezig geweest met het maken van een statie uit de kruisweg.

HERFSTFAIR - 2

De dag voor de fair vrijdag 29 september