Kerk in Actie

 

De diakenen legen de inzamelbak voor postzegels, kaarten, mobieltjes.