Passage

 

 

passage

 

Passage.

Voorzitter

: bij toerbeurt

 

 

1e secretaris

: Ria Kamps-Zandbergen

Paasbergstraat 2

 

Penningmeester

: Mini van de Kooi

Deel 1

 

Alg. adjunct

: Roelie Frensen-Boer

Aelderstraat 56

 

 

 

 

 

 

Passage

een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit de Bijbel, onze inspiratiebron, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen.

Passage heeft als kernbegrippen: ontmoeting en ontwikkeling. Vrouwen in beweging!!

De missie van Passage luidt:

v Hart voor de samenleving
v Oog voor de naaste
v Gevoel voor Cultuur

Passage heeft voor haar leden projecten en activiteiten op drie gebieden:

v    Cultuur
v    Maatschappij-Nederland
v    Maatschappij-Internationaal

Cultuur:

Boekentaal Mondiaal; voor leden die van lezen houden en daarover graag met anderen van gedachten wisselen. Ook gezamenlijk films bekijken en daarover van gedachten wisselen behoort tot de mogelijkheden.

Kunst en cultuur:

Leden kunnen deelnemen aan de cursus Kunst en Cultuur die bestaat uit vier losse onderdelen: beeldhouwkunst, literatuur, film en schilderkunst. Alle onderdelen staan in het teken van het kind.

Drieluik op 10 Woorden:

Met een groepje leden kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd om samen naar dit bijbelse onderwerp te kijken, ook letterlijk. Want in de loop der eeuwen hebben talloze schilders, beeldhouwers, filmmakers en ook schrijvers de Tien Geboden proberen te verbeelden.

Passage-reizen:

Elk jaar organiseert Passage (landelijk) een culturele reis exclusief voor Passage-leden en hun eventuele introducés.

Maatschappij-Nederland:

Passage is een maatschappelijke organisatie. Projecten gericht op de maatschappij, zowel dichtbij als ver weg, zijn de basis van de vereniging. Het voornaamste doel is een bewustwording op gang te brengen bij de leden. Een ander doel is om door middel van deze bewustwording vrouwen te activeren mee te denken op maatschappelijk gebied en mee te doen met activiteiten.

Het project dat nu al een aantal jaren centraal staat is: Op de koop toe.

Maatschappij-Internationaal:

Ook internationale maatschappelijke thema's staan op de agenda van Passage. Passage werkt, samen met drie andere Nederlandse (plattelandsvrouwen) organisaties, samen met zusterorganisaties in landen "in ontwikkeling". In Benin, Costa Rica, Sierra Leone, Nicaragua, Burkina Faso, Filippijnen en Wit-Rusland. Samen worden er projecten opgezet.

De laatste jaren zijn de volgende thema's uitgewerkt: Water Wereldwijd, Voedsel Wereldwijd, Organisatieversterking, Geldzorgen Wereldwijd, Gelijke Kansen Wereldwijd (over de millenniumdoelen).

Ook wordt er geld ingezameld voor concrete projecten die direct ten goede komen aan de vrouwenorganisaties in de landen in ontwikkeling.

Scholingsmogelijkheden

Passage biedt cursussen aan voor bestuursleden en voor vrouwen die daarvoor belangstelling hebben. Meer informatie bij uw plaatselijk bestuur.

Passage houdt haar leden op de hoogte via het ledenblad "Passage magazine", nieuwsbrief en de website www.vrouwenpleindrenthe.nl

Op deze site vindt u ook het programma van Passage Aalden/Zweeloo.