Koren en verenigingen

In Zweeloo en Aalden is een bruisend verenigingsleven.
Muziek en toneel voeren vaak de boventoon.