De Echo

 

Chr. Toneelvereniging "De Echo".

 

Voorzitter

: Aart Schouten

Mepperstraat 20

 

Secretaris

: Karen Askes

Hoofdstraat 6

 

Penningmeester

: Hans Regeling

Wachthoorn 14

 

Lid

: Alida Eising

Brinkmaten 24b