Jeugdwerk

De jeugd neemt in onze kerk een nadrukkelijke plaats in. Zowel in de zondagse erediensten en tijdens bijzondere diensten wordt de jeugd er zoveel mogelijk bij betrokken.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een gezegde die door onze gemeente wordt vertaald in een goede organisatie voor onze jeugd.


Onze jeugd ontmoet elkaar via deze siteĀ op Hyves.