Vervoer naar de kerk


Wie om welke reden dan ook gebruik wil maken van het kerkvervoer kan contact opnemen met diaken Meindert Smid, tel. 0591-532950

 

auto