Vieringen vanaf februari

 

BIJ DE DIENSTEN IN FEBRUARI.

Door het coronavirus zitten nu nog volop in de lock-down en de avondklok. De diensten blijven tot nader bericht alleen nog online te beluisteren vanuit de vernieuwde kerkzaal, dus zonder gemeenteleden. Het zingen is ook sterk afgeraden door de PKN, dus alles gaat nu via you-tube of de liederen worden gedeclameerd tijdens het orgelspel.

21 februari is de 1e zondag van de 40dagen tijd. In deze periode bezinnen we ons op het lijden en sterven van Jezus.

    er zijn geen woorden

            aan `t begin

  van deze veertig dagen

      hoe zou ik ooit

   het raadsel van Uw

 eindeloos meedogen

in woorden kunnen vangen.

 

Voorbereiding, gedichtje van Auke Wijma.                                    Hilly Popken, ouderling vieren.