Herinrichting kerkzaal

UITVOERING HERINRICHTING START 28 SEPTEMBER; INFORMATIEAVOND 15 OKTOBER 19.30 U

Op 3 september heeft de kerkenraad ingestemd met het voorstel om direct na Startzondag te beginnen met de werkzaamheden voor de herinrichting. De kerkzaal is vanaf dat moment niet meer bruikbaar en ook de Drieklank is dan nog slechts in beperkte mate te gebruiken.

De eerste weken worden besteed aan het leegruimen van de kerkzaal en allerlei voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing. De commissie Herinrichting is druk in de weer om de laatste voorstellen voor de inrichting zoals de keuze van stoelen en kleuren op een rij te krijgen. Daarnaast is gestart met het vormen van een groep van vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij de diverse werkzaamheden.

Voor de vieringen geldt dat die vanaf 4 oktober alleen via de kerkomroep kunnen worden beluisterd. We hopen binnen afzienbare tijd ook met beeld te kunnen gaan werken maar dit vergt meer voorbereiding.

Streven is dat de kerkzaal weer in gebruik kan worden genomen op zondag 20 december. Dat zal nog wel de nodige inspanning en creativiteit vergen, maar we doen er alles aan om dit te realiseren. Een feestelijke opening zal mogelijk pas later kunnen plaatsvinden als ook alle werkzaamheden in de Drieklank zijn afgerond. Daarnaast zijn we door de corona-maatregelen ook voorlopig beperkt in het organiseren van grotere bijeenkomsten.

Om iedereen te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de stoelkeuze, kleurstelling en andere inrichtings -aspecten is er op 15 oktober een informatiebijeenkomst waarop de Herinrichtingscommissie de laatste stand van zaken zal presenteren en toelichten.  Het zal, mede vanwege de geldende richtlijnen een korte bijeenkomst van ongeveer een uur zijn. U bent van harte uitgenodigd in de kerk op 15 oktober om 19.30 u.

Daarnaast zal vanaf half oktober ook op de website regelmatig de voortgang van de herinrichtingswerkzaamheden worden gemeld. Zo hopen we iedereen goed op de hoogte te kunnen houden van de werkzaamheden.

Namens de Commissie Herinrichting, Hans Hordijk