Docashulp

Een aantal weken geleden hebben wij een oproep gedaan om voedsel in te zamelen voor Dorcas.
Een hulporganisatie die voedsel inzamelt voor de armen in Oost-Europa.

In Aalden hebben we 24 voedselpakketten kunnen verzamelen. Vorig jaar konden we nog 34 dozen wegbrengen, nu helaas 10 minder. Maar ook nu kunnen we weer een aantal gezinnen blij maken met een gevulde doos.

Daarnaast werd er ook nog een collecte gehouden voor de vervoer- en transportkosten.

Deze collecte bracht  375,50 euro op, bijna 80 euro meer dan vorig jaar. 

Inmiddels zijn onze dozen al naar het inzamelpunt gebracht en willen we de bezorgers van deze dozen heel hartelijk danken.

Wij willen via deze weg alle gulle gevers, in de kerk en aan de deur, heel hartelijk bedanken.

Hopelijk mogen wij volgend jaar weer op uw steun rekenen.