Zuidenvelddienst

Het Zuidenveldfeest nadert, met inmiddels rasse schreden. In schuren en garages wordt gewerkt aan wagens, bogen en straatversiering. De overkoepelende organisatie is ook druk doende om de voorwaarden voor het feest goed voor elkaar te krijgen.
Vanuit de kerken van Aalden en Zweeloo zijn de dominees Bart Breunesse en Bernadette de Groot samen met Anke Kamman bezig de ZUIDENVELDTENTKERKDIENST, op 14 juli, in de steigers te zetten. Het thema is ‘ oefening baart kunst’.
Op een ‘anders dan anders’ locatie kunnen we traditioneel , maar ook ‘anders dan anders’ vieren.
Dat vergt het nodige voorwerk: nadenkend en mensen vragend enzovoort.