Herinrichting kerk

Commissie herinrichting

In het najaar heeft de commissie herinrichting gesprekken georganiseerd met allerlei geledingen binnen onze gemeenschap en gebruikers van onze gebouwen.

Deze eerste inventarisatie heeft  een scala aan suggesties en aandachtspunten voor de herinrichting opgeleverd. De opbrengst heeft de commissie aangenaam verrast en biedt goede mogelijkheden voor het formuleren van globale voorstellen voor de verschillende ruimtes in onze kerk en Drieklank. We zijn echter nog lang niet zover dat er gedetailleerd uitgewerkte voorstellen op tafel liggen.

Wel willen we de globale voorstellen die aangeven wat aangepakt zou kunnen worden bespreken in een tweede gespreksronde die we in maart willen houden. Daarbij zullen we net als bij de eerste ronde zoveel mogelijk mensen vragen om met ons mee te denken.

Aan de hand van de voorlopige voorstellen en mogelijke alternatieven willen we telkens de vraag stellen: ‘Hoe zou u/jij het vinden als …..’ We hopen zo concrete reacties te krijgen in de vorm van aanvullingen, suggesties voor verbetering, en kritische noten.

We verwachten dat we met de opbrengst van deze tweede gespreksronde voldoende basis hebben om concrete voorstellen uit te werken. Bij die uitwerking in het tweede kwartaal van 2019 zullen we ook externe deskundigen betrekken, bijvoorbeeld van de PKN. Het streven van de commissie is om kort na de zomer  de uitgewerkte voorstellen, inclusief een kostenraming, te presenteren in een gemeentevergadering waarna vervolgens de kerkenraad zal kunnen beslissen over de uitvoering van de plannen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de komende tijd zijn/haar inbreng te leveren in de gespreksronde die de commissie in maart organiseert. Daarnaast bent u/jij altijd welkom om rechtstreeks bij één van de commissieleden opmerkingen en suggesties aan te reiken.

We horen graag van u.

Martin Haan, voorzitter commissie herinrichting