Bethelkerk

 

Een dagje kerkasiel in Den Haag

 

Op 30 december is in de kerkdienst in Sleen aandacht besteed aan het kerkasiel dat momenteel gaande is in Den Haag ten behoeve van de familie Tamrazyan. Dit staat uitgebreid op de site pgsleen te lezen.

In de januari-Zandloper stond de volgende oproep.

“DOORLOPENDE KERKDIENST IN ‘BETHEL”, BUURT- EN KERKHUIS IN DEN HAAG

Op vele manieren is de laatste tijd ‘het kerkasiel’ in de Bethelkapel in Den Haag in de media geweest.
De familie Tamrazyan woont daar, in afwachting van een uiteindelijk besluit tot mogen blijven, of uitzetting, ‘beschermd’ door de ongeschreven regel dat geen inval zal plaatsvinden als er een kerkdienst plaats vindt. De familie staat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de vele kinderen en families aan wie geen recht wordt gedaan door de huidige toepassing van de regelgeving, die voor verbetering vatbaar is.
En zo wordt sinds 26 oktober 2018 door een groep vrijwilligers en vele voorgangers deze kerk-in-actie gehouden en klinken liederen, en gebeden, en woorden; kortom: wordt er liturgie gevierd.

Door enkele mensen is nu het plan opgevat een aantal uren van deze continukerkdienst te gaan vullen, en wel op woensdag 16 januari a.s., van 12 tot 14 uur. Op het rooster staat inmiddels: “Zanddorpen ZuidOost Drenthe”.
Want we willen dit delen met u, lezers van De Zandloper. Omdat wij het geen individuele actie willen laten zijn, maar u in de gelegenheid willen stellen mee te gaan. Of mee te denken. Of op afstand mee te vieren.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je meedoet aan deze actie. Ieder bedenkt dat voor zichzelf. Er kunnen ook verschillende redenen zijn waarom je vindt dat het niet moet.
Wij vinden dat we ons aandeel willen leveren, door 2 uren dienst te doen daar, en wie met ons mee wil, kan dat aangeven.”

 

Schrijver dezes heeft daaraan gehoor gegeven.

Een afvaardiging uit alle zanddorpen naar Den Haag, om daar een signaal af te geven. Ik zag me al in de bus zitten; want als uit alle zanddorpen zich een paar mensen melden om mee te gaan heb je zo een bus vol. Dat viel even tegen. Toen we woensdagmorgen om 9.00 uur vertrokken paste het precies in een auto. De drie dames uit Aalden: Wina, Anke en Ria en twee heren: Hans, de echtgenoot van Wina en ik. Wina, voorheen verbonden aan het luchthaven pastoraat op Schiphol preekt soms bij ons in de kerk; Anke en Ria houden regelmatig weeksluitingen in het Ellertsveld. Zij drieën zouden onze twee uur gaan vullen.

Den Haag is best druk, maar gelukkig was er voor in de straat, waar ‘buurt- en kerkhuis Bethel’ staat, nog een parkeerplaats vrij. We werden in de hal ontvangen en kregen een kop koffie aangeboden. Want naast de dienst gaat ook deze ontvangst 24 uur per dag door.  Toen wij om half twaalf de kerkzaal binnen gingen was de groep voor ons nog druk bezig. We kregen een liturgie in de handen gedrukt en konden gelijk meedoen. Zij hadden een pianist meegenomen. 

 

Om twaalf uur kreeg Anke, zij begon, het licht doorgegeven van de voorganger.

Anke’s deel ging over de barmhartige Samaritaan. Dit keer met de insteek: je moet wel geholpen willen wórden (zoals de familie Tamrazyan), en zo kunnen anderen jouw naaste zijn. Het eerste lied dat we zongen werd door Anke’s zus uit Den Haag op de blokfluit begeleid. In al zijn eenvoud toch heel indrukwekkend. De andere liederen die in onze  dienst werden gezongen zijn niet begeleid en werden à capella uitgevoerd. Ria’s deel ging over het gevoel van het wel een huis hebben maar geen thuis. Wina sloot ten slotte af met het lezen uit en vertellen over het boek Ester: het gevecht van een enkeling tegen de gevestigde orde. Tegen twee uur kwam de volgende groep al weer binnen met hun eigen dominee en is het licht symbolisch aan hen doorgegeven. Daarmee kwam een eind aan ons deel(tje).

 

Persoonlijk ben ik behoorlijk onder de indruk van het gebeuren in al zijn kleinschaligheid, maar dat wel al vanaf 26 oktober, 24 uur per dag.

Je geeft niet alleen onderdak aan een gezin, je hebt ook de kerk 24 uur per dag in gebruik en daarom verwarmd. Ook is er 24 uur per dag een vrijwilliger aanwezig om iedereen te ontvangen en om toe te zien op de ordelijke verloop van dit alles. Wat dat allemaal niet betekent voor een kerkgemeenschap, niet alleen financieel maar ook organisatorisch! Dit krijg je niet alleen voor elkaar met een collectebus in de hal. Ik sluit daarom af met het noemen van een bankrekeningnummer. Als u dit kerkasiel en bijbehorend kinderpardon een warm hart toe draagt……. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van STEK te Den Haag, onder vermelding van "Kerkasiel".

Van harte bij u aanbevolen

(Geschreven door deelnemer Tonny Warners uit Sleen)