Voleindingszondag 2018

25 november 2018 zijn de mensen herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn geboren en zijn overleden.


Bij de schikking zijn de volgende woorden geplaatst.

Voor de nieuw geborenen.

Zoals een jonge twijg
van de wilg
sta je aan het begin
van jouw leven
met wankele wortels in de aarde.
De witte roos,
ontloken om met jou mee te gaan,
je naam wil noemen,
naast je staat
als een vriend
in de kwetsbaarheid,
die het leven
met zich meedraagt

Voor de overledenen.

Zeven witte rozen,
met zachtheid geplaatst
in de ronding van een schors
die los liet de boom,
die zijn kracht verloor aan de storm
van het leven.
De schors, geschapen om te beschermen,
is met zachtheid geplaatst
om de zeven witte rozen,
die in hun kwetsbaarheid
gericht zijn naar het Licht.
De schors en de witte rozen
laten achter, de stam
waarop kaarsen wachten
op de vlam die hen
Licht, Troost en Sterkte biedt.