Dorcas

Een aantal weken geleden hebben wij een oproep gedaan om voedsel in te zamelen voor Dorcas.
Een hulporganisatie die voedsel inzamelt voor de armen in Oost-Europa.

In Aalden hebben we 34 voedselpakketten kunnen verzamelen, een mooi resultaat waar we erg blij mee zijn,want sinds jaren is het aantal voor het eerst weer gestegen ,zelfs met 8 dozen.
Daarnaast werd er ook nog een collecte gehouden voor de vervoer- en transportkosten.

Deze collecte bracht  295,60 euro op.

Inmiddels zijn onze dozen al naar het inzamelpunt gebracht en willen we de bezorgers van deze dozen heel hartelijk danken.
Wij willen via deze weg alle gulle gevers, in de kerk en aan de deur, heel hartelijk bedanken.

Hopelijk mogen wij volgend jaar weer op uw steun rekenen.