Mantelzorg

 
ZATERDAG 10 NOVEMBER: DAG VAN DE MANTELZORG

Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg staan mantelzorgers centraal. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Mantelzorg is de zorg voor chronische zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met diegene voor wie ze zorgen. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is. Mantelzorg overkomt je. Een mantelzorger kiest er niet voor om te zorgen.

Als kerk willen we de mantelzorgers in onze omgeving ondersteunen. We doen dit door op zondag 11 november tijdens de kerkdienst, rozen beschikbaar te stellen om uit te delen aan een mantelzorger die  je kent.