Doop

Op de tweede zondag van Advent, 9 december a.s. zullen er weer mensen uit het AZC de heilige doop ontvangen.

Dit dopen is een stimulans voor de gemeente.  In de viering zullen gedoopt worden: Sajad Bashiri; Sadegh Karimi, Somayeh Fakhlaei, Hamid Bonyadi Hasel, Sadeq Azizi
We verheugen ons op een feestelijke en enthousiasmerende viering!