Wereldgebedsdag 2018

Al sinds 1927 worden er, de hele wereld over, gebedsdagvieringen gehouden.

Het begon met een groepje vrouwen in Amerika, die voor hun ‘zusters’  een viering maakten. In de loop der jaren is dit, voor vrouwen en mannen een wereldwijd gebeuren geworden. Uit eigen ervaring weet ik van de Uniting Church in Arana in Brisbane (mailcontact met de organiserende mensen daar leerde dat daar zo’n 100 mensen kwamen) tot de kerk in Castrolanda in Brazilië, met Nederlandse wortels. Vrouwen uit Suriname maakten dit jaar de liturgie. Zij lieten ons, bij monde van 7 opgevoerde Surinaamse vrouwen, uit alle mogelijke achtergronden en culturen, zeggen dat Gods schepping goed, ja, zeer goed is (Heri grontapu di Gado meki bun doro doro). En ze lieten ons bidden, met de afsluitende woorden Masra Gado, arki wi begi. Bovendien stond het Surinaamse Onze Vader in de liturgie afgedrukt. En ja, dat zijn tongbrekende klanken voor onze Hollandse monden. Maar wij hoorden de woorden in prachtig Surinaams! Het internet was het medium waarmee gezocht en gevonden werd, en na een warm mailcontact met ene Lilian uit Paramaribo werd “Nicole”  bereid gevonden de Surinaamse teksten op Whats App in te spreken. Via Blue Tooth kon het via een luidspreker ten gehore gebracht worden, op de momenten dat deze woorden in de liturgie stonden. Zo haalden wij ‘ de wereld’  binnen in onze viering.

De organiserende vrouwen uit de kerken van Aalden en Zweeloo konden 22 vrouwen verwelkomen op de deze eerste vrijdag van maart. Zij vierden de liturgie: spraken teksten uit, deden een overdenking, speelden fluit en piano, zongen, en zeiden de gebeden. Dit alles werd ondersteund door een powerpointpresentatie en een bijpassende schikking. De beide kerken namen de onkosten voor hun rekening. Zo kon de collecte volledig aan de door het comité aangereikte doelen besteed worden. Samen bidden, weten dat dit een etmaal lang de hele wereld rond gaat, en na afloop een gezellig samenzijn met thee en (Surinaamse) koekjes maakten dat Wereldgebedsdag 2018 in Aalden/Zweeloo een goed gebeuren was.

 Klik op de foto voor meer.