Bijdragen kerk

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wie aan zo'n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenking- en erfbelasting.

Voor meer informatie klik ANBI-gegevens.