Kerk in Actie

 

De diakenen legen de inzamelbak voor postzegels, kaarten, mobieltjes.

 

Er was weer een rijke oogst.

Deze wordt gebracht naar ons inzamelpunt in Hoogeveen, waarna er gesorteerd en verkocht

wordt en de opbrengst ten goede komt aan Kerk In Actie.