Praatcafé 18+

We komen weer bij elkaar in het café van camping de Knieplanden.

Voleindingszondag 2018

25 november 2018 zijn de mensen herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn geboren en zijn overleden.

Praatcafé

19 januari vanaf 20.15 uur in De Drieklank
Kerkstraat 16 Aalden

Top 2000 dienst

Dag: zondag 30 december 2018.
Tijd: vanaf 10.00 uur.

Dorcas

Een aantal weken geleden hebben wij een oproep gedaan om voedsel in te zamelen voor Dorcas.
Een hulporganisatie die voedsel inzamelt voor de armen in Oost-Europa.

Doop

Op de tweede zondag van Advent, 9 december a.s. zullen er weer mensen uit het AZC de heilige doop ontvangen.

Paaszondag 2018

 

Op deze 1e Paasdag werden zeven mannen uit het AZC gedoopt en deden belijdenis.

Kruiswegstaties

Op initiatief van de liturgiecommissie zijn gemeenteleden in de afgelopen periode bezig geweest met het maken van een statie uit de kruisweg.

HERFSTFAIR - 2

De dag voor de fair vrijdag 29 september

 

HERFSTFAIR - 1

Op zaterdag 30 september 2017 wordt een herfstfair gehouden.

ZOMERKINDEREN

Ook op de zondagen in de grote vakantie 2017 was er weer de speciale kindernevendienst:Zomerkinderen