Paaszondag 2018

 

Op deze 1e Paasdag werden zeven mannen uit het AZC gedoopt en deden belijdenis.

Kruiswegstaties

Op initiatief van de liturgiecommissie zijn gemeenteleden in de afgelopen periode bezig geweest met het maken van een statie uit de kruisweg.

Herdenkingsconcerten

Ook dit jaar vinden er weer een aantal Herdenkingsconcerten plaats in de week van 28 april tot en met 4 mei. 

Wereldgebedsdag 2018

Al sinds 1927 worden er, de hele wereld over, gebedsdagvieringen gehouden.

Doopdienst

Zondag 12 november werd Jasper Johan gedoopt in een feestelijke dienst.

HERFSTFAIR - 2

De dag voor de fair vrijdag 29 september

 

HERFSTFAIR - 1

Op zaterdag 30 september 2017 wordt een herfstfair gehouden.

ZOMERKINDEREN

Ook op de zondagen in de grote vakantie 2017 was er weer de speciale kindernevendienst:Zomerkinderen

Doop- en Overstapdienst

Zondag 3 juli 2017 hebben we een feestelijke dienst gehouden met doop en het overstappen van 2 leerlingen die van de kindernevendienst overgaan naar de jeugdkerk.