Belijden en dopen

Zondag 22 december was een belijdenis/doopdienst.

Een goed verhaal

Adventsdienst op 11 december voor ouderen en belangstellenden, met als thema:
‘’EEN GOED VERHAAL’’.

BIJ DE DIENSTEN IN MEI

De tijd tussen Pasen en Pinksteren noemen we de Paastijd.

Stille week

In de stille week hebben we op donderdag, vrijdag en zaterdag een dienst. Symbolische schikkingen ondersteunen de boodschap.

Palmpaasbrunch

Uitnodiging Palmpasenbrunch voor iedereen,
na de kerkdienst op 14 april

Praatcafé 18+

We komen weer bij elkaar in het café van camping de Knieplanden.