Een goed verhaal

Adventsdienst op 11 december voor ouderen en belangstellenden, met als thema:
‘’EEN GOED VERHAAL’’.

BIJ DE DIENSTEN IN MEI

De tijd tussen Pasen en Pinksteren noemen we de Paastijd.

Stille week

In de stille week hebben we op donderdag, vrijdag en zaterdag een dienst. Symbolische schikkingen ondersteunen de boodschap.

Palmpaasbrunch

Uitnodiging Palmpasenbrunch voor iedereen,
na de kerkdienst op 14 april

Praatcafé 18+

We komen weer bij elkaar in het café van camping de Knieplanden.

Voleindingszondag 2018

25 november 2018 zijn de mensen herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn geboren en zijn overleden.